Burgerhulpverlening

Schellevis Opleidingen onderschrijft het belang van het enige reanimatie-oproepsysteem binnen Nederland,
namelijk HartslagNu.nl Bij een hartstilstand in de directe omgeving van de 
burgerhulpverlener ontvangt men
via mobiel een oproep om naar het slachtoffer te gaan.
6 minuten…
De cruciale tijd bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten. Hoe sneller iemand gereanimeerd wordt, hoe
groter de kans op leven én leven met minimale schade. Voor de professionele 
hulpverlening is het vaak lastig
om binnen deze tijd bij een slachtoffer aan te komen. Als 
burgerhulpverlener start jij in die kritieke minuten
de eerste hulp op.

WORDT BURGERHULPVERLENER EN HELP LEVENS REDDEN HARTSLAGNu.nl

Jouw taak  als  burgerhulpverlener
Wanneer 112 wordt gebeld, stelt de meldkamer Ambulancezorg vast of het om een mogelijke hartstilstand gaat.
Als dit het geval is, ontvangen de burgers die het dichtstbij het slachtoffer zijn 
automatisch een alarmoproep.
Je gaat naar het slachtoffer toe (of haalt eerst een AED, 
afhankelijk van de oproep) en je start de reanimatie alvast
op. Dat kan handmatig zijn of met behulp 
van een AED.
Je reanimeert net zo lang totdat de ambulance is aangekomen en professionals het
werk van je overnemen.

Hoe  word  ik gealarmeerd?
Wanneer is vastgesteld dat het om een mogelijke hartstilstand gaat, worden de burgerhulpverleners
die zich dichtbij het slachtoffer bevinden, binnen een straal van 750 meter, automatisch gealarmeerd.
Als vrijwilliger ontvang jij een bericht op je telefoon, per app of sms. Je wordt gevraagd rechtstreeks
naar het slachtoffer te gaan of eerst een openbare AED op te halen en dan ter plaatse te gaan.
Wie  kan  burgerhulpverlener  worden?
Iedereen die kan reanimeren en 18 jaar of ouder is, kan zich bij HartslagNu aanmelden.
Hoe meer 
mensen bij het netwerk zijn aangesloten, hoe beter het is. Je kunt je alleen registreren als
hulpverlener als je een erkende reanimatietraining hebt gevolgd.
Het is belangrijk om ieder jaar een 
opfriscursus te volgen.