Stop de Bloeding

Stop de bloeding – red een leven

Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom) aanslagen en grote ongelukken aanzienlijk verhogen. Door ernstig bloedverlies meteen adequaat te stelpen, worden levens gered. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst Nederland wordt getroffen door een (bom)aanslag of massale schietpartij, nu dit soort aanslagen steeds vaker voorkomen in West-Europa.

 

 

 

 

 

 

 

De terreurdreiging is, ook in Nederland, onverminderd hoog. De verwondingen tijdens een aanslag gaan meestal gepaard met levensbedreigend bloedverlies, waardoor de overlevingskansen van slachtoffers snel afnemen naarmate de tijd verstrijkt.

Basiscursus Stop de bloeding – red een leven

Jaarlijks overlijden in Nederland 3500 mensen aan de gevolgen van verwonding. Bij 40% komt dit door verbloeding (NTVG 2017). Bij de recente terroristische incidenten in Europa overleden onnodig veel slachtoffers binnen vijf minuten door ernstig bloedverlies. Politie, brandweer of omstanders zijn sneller bij de slachtoffers dan de professionele medische hulpverlening, waardoor overlevingskansen verhogen. Ook bij ongevallen in de privésfeer, bedrijven en bij geweldsdelicten treedt regelmatig onnodig veel bloedverlies op. Hoe meer omstanders en niet-medische hulpverleners weten hoe ze ernstig bloedverlies moeten behandelen, des te beter af zijn slachtoffers.

Programma

  • Herkennen en stoppen van een ernstige bloeding;
  • Oefenen en aanleggen van hemostatische gazen in een bloedende wond;
  • Aanleggen van een tourniquet;
  • Vaardigheden aantonen.

Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname. Dit bewijs is 4 jaar geldig vanaf dagtekening. Voor verlenging volgt u de refresher course.  

Toelatingseisen

  • U komt hiervoor in aanmerking indien de werkgever verplicht is een aantal personen met deze vaardigheid in dienst te hebben;
  • U werkt als vrijwilliger op bepaalde locaties waardoor u het gevoel heeft hier meer van te willen weten;
  • U bent ook welkom indien u geen reden heeft maar op eigen initiatief deze cursus wilt volgen;
  • BHV’er;
  • Brandweerman;
  • Politieagent.

 Deelnemers

Maximaal 12 of 20 deelnemers. Bij minder dan 6 deelnemers zijn wij helaas genoodzaakt de cursus te annuleren.