BHV Herhaling

Om het certificaat bedrijfshulpverlener geldig te houden en aan deze verplichting te voldoen.
Dient u jaarlijks de trainging BHV herhaling te volgen.
U dient hiervoor in het bezit te zijn van een geldig basisdiploma BHV.
De training wordt volledig op maat verzorgd met actuele onderwerpen.
U kunt kiezen voor certificaat van NIKTA of van Schellevis Training.

Inhoud BHV herhaling

BHV herhaling (NIBHV – NIKTA – Schellevis Training)  bestaat uit twee dagdelen en wordt verzorgd door gecertificeerde instructeurs.

Dagdeel 1: Eerste Hulp
– Kneuzingen en verstuikingen

– Uitwendige wonden
– Oogletsel
– Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsel
– Brandwonden
– Reanimatie
– Gebruik van de AED

Dagdeel 2: Brandbestrijding en Ontruiming
– Brand en gevaren bij brand

– Praktijk blussen
– Brandveiligheidsvoorzieningen
– Samenwerking met andere hulpdiensten
– Communicatie
– Ontruiming

Na de herhalingscursus BHV kun je

eerste hulp verlenen
reanimeren met en zonder AED
aanmelden als burgerhulpverlener
een beginnende brand blussen
een ontruiming starten en begeleiden

Blijf voorbereid op een calamiteit
Het is prettig om alle scenario’s en vaardigheden de revue te laten passeren.
Het is belangrijk in een eventuele noodsituatie nog steeds adequaat te kunnen handelen.
Blijf voorbereid op een calamiteit en meld je snel aan voor een interactieve BHV herhalingscursus.