Ontruimingsplan

Wat is een ontruimingsplan?
In een ontruimingsplan staat hoe jouw organisatie omgaat met de ontruiming van (een deel van) een bepaalde
locatie. Er staat bijvoorbeeld in welke procedures er gelden en hoe de taken zijn verdeeld.
Ook staan er gebouwgegevens in die belangrijk kunnen zijn voor hulpdiensten tijdens een ontruiming.
Denk hierbij aan de locatie van de verzamelplaats, de locatie van afsluiters en de 
vluchtwegplattegronden.
Ook wordt er vaak in een ontruimingsplan beschreven hoe een 
brandmeldinstallatie werkt tijdens een brand
en hoe de brandcompartimentering in elkaar zit. 
Het ontruimingsplan is vaak een onderdeel van het
bedrijfsnoodplan en wordt samengesteld aan de 
hand van de NEN.

Is een ontruimingsplan verplicht?
Over de verplichting van het ontruimingsplan is vaak verwarring. Heeft u een brandmeldinstallatie? Dan is een
ontruimingsplan ook verplicht. Dit staat in het Bouwbesluit 2012 artikel 6.20. 
Is er geen brandmeldinstallatie in
het pand? Dan is het natuurlijk nog steeds belangrijk om goed na te 
denken over de wijze waarop een
ontruiming in zijn werk gaat. Je bent ook verplicht volgens de 
arbeidsomstandighedenwet om medewerkers
hierover te informeren. Dit kunt u doen door een 
ontruimingsplan op te stellen, maar er zijn natuurlijk ook
andere manieren! Wil je hier meer over 
weten komen we graag met u in contact.
In een ontruimingsplan is onder andere het volgende beschreven.
  ⋅ Hoe de ontruiming geregeld is
  ⋅ Wie er verantwoordelijk is
  ⋅ Wie welke taken heeft
  ⋅ Hoe externe hulpverleningsdiensten opgevangen worden
  ⋅ Procedures
  ⋅ Belangrijke telefoonnummers
  ⋅ Eventuele gevaarlijke stoffen welke aanwezig zijn binnen uw organisatie
  ⋅ Plattegronden van uw organisatie

Wij kunnen het ontruimingsplan op twee manieren opleveren.
  ⋅ Digitaal
  ⋅ Digitaal en een fysiek document ingebonden

Wat  kost  een  ontruimingsplan?
De prijs van een ontruimingsplan is afhankelijk van diverse factoren. Het ontruimingsplan combineren
met vluchtwegplattegronden en/of een bedrijfsnoodplan is wellicht ook interessant voor jou.
Wij maken graag een prijsopgave voor jouw organisatie.
.
.
.
.
.