Bedrijfsnoodplan

Wat  is een  bedrijfsnoodplan?
Hoe bereid jij je organisatie voor op een calamiteit? Een bedrijfsnoodplan is een plan waarin dit
staat beschreven. Vaak is een BHV-plan en een ontruimingsplan onderdeel van het bedrijfsnoodplan.
Ook kijkt een bedrijfsnoodplan naar wat er moet gebeuren om de continuïteit van organisatie te verzekeren.
De samenstelling van het bedrijfsnoodplan hangt af van de organisatie.
Zijn er bijvoorbeeld meerdere 
locaties? Of ligt het gebouw in een risicovolle omgeving?
Afhankelijk van verschillende 
organisatiegegevens wordt vastgesteld wat er allemaal in het bedrijfsnoodplan
wordt opgenomen.

Wat  staat  er  in een  bedrijfsnoodplan?
Het bedrijfsnoodplan maken wij voor je aan de hand van de NEN 8112:2017.
In het bedrijfsnoodplan staat alle informatie die nodig is om veiligheid van aanwezige personen en
continuïteit van 
bedrijfsprocessen te bewaken. Denk bijvoorbeeld aan:
  ⋅ Relevante organisatiegegevens
  ⋅ De organisatie van de bedrijfshulpverlening
  ⋅ Procedures van verschillende scenario’s
  ⋅ Taakkaarten
  ⋅ Taakverdeling en plaatsvervangers
  ⋅ Verantwoordelijkheden
  ⋅ Opleidingen en oefeningen
  ⋅ Inventaris
  ⋅ Gebouwgegevens

Wij  kunnen  het bedrijfsnoodplan op twee manieren opleveren
  ⋅ Digitaal
  ⋅ Digitaal en een fysiek document ingebonden

Wat  kost  een  bedrijfsnoodplan?
De prijs van het bedrijfsnoodplan is afhankelijk van diverse factoren. Wij maken graag een prijsopgave

voor jou. Stuur ons een e-mail

.
.
.
.
.