Advisering

 

Wat  is een  Risico-Inventarisatie  en  Evaluatie?  (RI&E)
Gelukkige, fitte en productieve werknemers? Dat willen we allemaal. Om ervoor te zorgen dat zij ook gelukkig,
fit en productief blijven, moet je de organisatie veilig en gezond inrichten.
Een RI&E is het fundament van jouw arbobeleid, waarbij veiligheid en gezondheid voorop staan.
De RI&E is een hulpmiddel om arbeidsrisico’s in kaart te brengen.
Met behulp van de resultaten kan je als organisatie gericht werken aan een veilige en gezonde werkomgeving.
Bij het opstellen van de RI&E wordt eerst gekeken naar de aanwezige risico’s. Vervolgens worden
deze risico’s gewogen en geëvalueerd. Tot slot wordt een plan van aanpak vastgesteld waardoor je direct aan
de slag kunt met onder andere preventie. Een RI&E maken wij altijd samen met de organisatie.
Aan de slag gaan met risico’s levert namelijk ook bewustzijn op bij medewerkers, waardoor zij bijvoorbeeld
alerter zijn bij het uitvoeren van hun werk.


Is  een  RI&E  verplicht?
De RI&E is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Ook moet u de RI&E
in bepaalde gevallen laten toetsen door een kerndeskundige. Wij kunnen u hier natuurlijk bij ondersteunen.
Wat  is een  branche RI&E? Veel branches hebben een goedgekeurde branche. De branche is een voorbeeld
RI&E die is gemaakt 
door werkgevers en werknemers in een bepaalde branche. Veelvoorkomende risico’s in
de branche
worden hierinspecifiek benoemd. Wij kunnen de RI&E samen met u maken volgens de branche
die 
geldt voor uw branche.

Waarom een  RI&E?
Een veilige en gezonde werkplek voor iedere medewerker begint met een RI&E.
De RI&E die het 
Veiligheidsinstituut samen met u maakt:
   ⋅ Geeft inzicht in de factoren die (mede)verantwoordelijk zijn voor ziekteverzuim en bedrijfsongevallen.
   ⋅ Maakt risico’s inzichtelijk
   ⋅ Veilige en gezonde werkplek
  ⋅ Is kostenbesparend
  ⋅ Verminderd het aantal (bijna) ongevallen binnen de organisatie
  ⋅ Voorkomt materiële en immateriële schade

Wij  kunnen  een  RI&E  op  twee  manieren opleveren:
  ⋅ Digitaal
  ⋅ Digitaal en een fysiek document ingebonden
.

Wat  kost  een  RI&E?
De prijs van een RI&E is afhankelijk van diverse factoren. Wij maken graag een prijsopgave voor jou.

Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder!

 

.
.
.
.
.